Over de Dialoog

In de Dialoog staat aandachtig, waarderend en oprecht geïnteresseerd luisteren centraal (Appreciative Inquiry). De dialoog zoekt niet naar een waarheid. De dialoog nodigt uit tot het delen van persoonlijke gedachten, mening en ervaringen. Door oprecht en zonder oordeel naar elkaar en naar jezelf te luisteren, voel je je meer verbonden met elkaar.
Het doel van de Dag van de Dialoog in Middelburg is het leggen van nieuwe verbindingen door middel van de dialoog, waardoor nieuwe inzichten, ideeën, kansen en concrete initiatieven ontstaan. Dit bevordert de betrokkenheid en de maatschappelijke samenhang in de samenleving.

 

Wat is de Dialoog?

De Dialoog is een gespreksmethode waarbij mensen in een kleine kring gedurende ongeveer 2,5 uur ervaringen met elkaar uitwisselen en onderzoeken. Met maximaal 8 deelnemers aan een tafel doorloop je onder begeleiding van een getrainde gespreksleider de 4 stappen van de dialoog:
1. Kennismaken
2. Ervaringen delen
3. Dromen
4. Doen

Aandachtig en waarderend luisteren betekent:
je openstellen voor het verhaal van de ander
zonder (voor)oordelen en met belangstelling luisteren
spreken vanuit je eigen ervaring
de moed hebben om eerlijk en open te vertellen.