Het Dialoogjaar 2015

2015 was een mooi Dialoogjaar voor Middelburg in Dialoog (MiD). Niet alleen qua bestuurlijke organisatie hebben we een stap gezet. Ook met de inhoud van de Dialoog zijn we aan de gang gegaan. We zochten en zoeken hierin naar verdieping. De Dialoog is immers geen stilstaand water maar een kabbelende beek, met af en toe een stroomversnelling, die nooit opdroogt. Althans daar zijn we druk doende mee. We gaan mee met ontwikkelen en bouwen graag bruggen om de beek over te steken om daar weer nieuwe mogelijkheden te ontdekken. Ook voor 2016 blijft dat onze uitdaging; vernieuwen, verdiepen en ons mee laten voeren met de ontwikkelingen in de maatschappij. De Dialoog fungeert hierbij als verbindend netwerk en als bruggenbouwer.

Bestuurlijke organisatie
Afgelopen jaar is het bestuur versterkt en bestaan we nu uit 8 mensen. Brigitte Witlox, Fabiola Gies, Ellen de Bliek (secretaris), Eddy de Seranno, Jack van Aspert (penning meester), Marco Paauwe en Leo Kneepkens en Margot Verhaagen (voorzitter). Brigitte Witlox is nu bezig met het opzetten van een dialoognetwerk in Zeeuws Vlaanderen. Zij zal het bestuur gaan verlaten. Marjan Roling verliet dit jaar al eerder het bestuur wegens persoonlijke omstandigheden, maar blijft graag betrokken. Annekee Pieterse is als adviseur aan het bestuur verbonden.

Activiteiten
Afgelopen jaar zijn we met de Dialoog zichtbaar en actief geweest.
• We hebben een rol gespeeld bij “Onderhuids” een thema avond over onderhuids racisme die op 9 april in de Burgerzaal van het Stadhuis in Middelburg werd georganiseerd. Diverse stichtingen en organisaties op het gebied van racisme, discriminatie, onderwijs en welzijn verleenden aan deze avond hun medewerking. MiD was betrokken bij de voorbereiding en de inhoud. Zo gingen alle deelnemers in dialoog met elkaar over het onderwerp ‘vooroordelen’. Er was die avond een mooie opkomst en de gesprekken waren, hoewel wat kort, toch interessant en waardevol.
• We organiseerden een Dialoog-estafette van 13 tot en met 17 april in Middelburg met het thema Respect. Op maandag in de Kerk van de Doopsgezinde gemeente, op dinsdag bij Arduin en op donderdag in de Synagoge. Deze tafels kenden een mooie verscheidenheid aan mensen met verschillende achtergronden. We kregen hiervoor een goede PR en de reacties van de deelnemers waren zeer positief. We gaan dit ook in 2016 weer realiseren.
• Dialoogcafé; in september zijn we op verzoek van Dialoogtafel deelnemers, begonnen met met een Dialoogcafé bij café Vriendschap. Iedere eerste dinsdag van de maand kunnen mensen aanschuiven en is er een andere gespreksleider die de tafel voorzit. Ook het thema is telkens anders en sluit aan bij de ontwikkelingen in de maatschappij. Deze tafels zijn goed bezet en zorgen voor een goede PR omtrent de Dialoog.
• De Dag van de Dialoog was dit jaar in het AZC Swerf-Rust. Door de actualiteit van deze dag en het thema DELEN, kregen we veel aanmeldingen. Ook van mensen die eerder nog niet in ons netwerk zaten. Wethouder Chris Simons opende deze dag. Er werd vervolgens gepraat, gegeten en ervaringen uitgewisseld. Er ontstonden mooie verbindingen tussen mensen en die contacten duren nog voort. Voor ons en voor de bewoners van het AZC een bijzondere en waardevolle ervaring. Uit de evaluatie kwam dat de mensen in het AZC er behoefte aan hebben om vanuit het AZC eens naar een andere locatie te kunnen. We nodigen ze dan ook uit bij het terugkom-moment in 2016, die bij de Academie voor Kwaliteit van Bestaan bij Arduin wordt gehouden.
• Door de subsidie van de Rabo bank hebben we dit jaar ansichtkaarten kunnen laten maken, vernieuwen we de website, laten we een format voor een nieuwsbrief maken en hebben we plannen voor deelnemers kaarten met daarop de gespreksregels.
• We gaven een presentatie voor de leden van de Middelburgse wijktafels. Hier is een concrete vraag uit naar voren gekomen in de Griffioen. Op voorspraak van wethouder Beekman zullen nog meer initiatieven gezamenlijk worden ontwikkeld in 2016.

Samenwerkingen
• Als MiD zijn we onderdeel van Zeeland in Dialoog. Hierin zitten de netwerken van Schouwen-Duiveland, Goes en Hulst. De Dialoog in Vlissingen staat op een wat lager pitje. In Veere zijn er ook initiatieven in ontwikkeling. Dialoog netwerk Schouwen-Duiveland bestond dit jaar 5 jaar en zij vierden dit in bijzijn van de Commissaris van De Koning Han Polman en burgemeester Rabelink van Schouwen-Duiveland. Han Polman gaf in zijn speech nog eens duidelijk aan dat hij zeker het belang van de Dialoog ziet in een Provincie met zoveel eilanden en in een veranderend overheids landschap.

• Daarnaast werken we sinds kort samen met Zorg Verandert, een initiatief van het ministerie van Volksgezondheid om mensen te betrekken bij de veranderingen in de zorg. Daarom organiseren zij Dialooggesprekken in het hele land en hebben ze hier via het Dialoognetwerk contact gelegd met Anezka van de Weg van Dialoognetwerk Goes en Margot Verhaagen uit Middelburg. Zij worden per ingang van 1 januari 2016 coordinator van Zorg Verandert in Zeeland en gaan daarbij gebruik maken van het Dialoognetwerk en de gespreksleiders die zijn opgeleid. Die krijgen hier ook een vergoeding voor. Zorg Verandert leidt ook mensen als gespreksleiders op, die kunnen weer aan de Dialoogtafel plaatsnemen. Een en ander moet nog z’n beslag krijgen komende tijd, maar het zal zeker tot synergie leiden.

Gespreksleiders
Ook afgelopen jaar leidden we gespreksleiders op. Een nieuwe enthousiaste groep mensen die ook meteen aan de slag is gegaan op de Dag van de Dialoog. Vanwege het feit dat een tafel leiden soms intensief is, kozen we in het AZC voor een buddy-systeem. Twee gespreksleiders die elkaar helpen en zo versterken. Dit werkte heel goed. Er was een verdiepingstraining voor de gespreksleiders die al eerder een training volgden, ook deze werd goed bezocht. In januari gaan we met ons bestand aan getrainde gespreksleiders een middag organiseren. We willen ze graag nog meer aan ons binden, met de ervaring en opleiding die zij al hebben. Daarnaast willen we ze als ambassadeur inzetten en natuurlijk voor het Zorg Verandert traject vragen. Om deze gespreksleiders meer bij MiD te betrekken hebben we de filmzaal van Cinema Middelburg afgehuurd. Daar is eerst een informatieve bijeenkomst en vervolgens mogen ze gratis naar de film.
Aansluitend is er dan in de avond de terugkom-bijeenkomst; om de Dag van de Dialoog te evalueren met een buffet van meegebrachte lekkernijen.

Vooruitblik
Met een frisse blik kijken we naar 2016. Er staat veel op stapel. Naast de bovengenoemde initiatieven, die we voort willen zetten, zijn er de volgende plannen en initiatieven;
• Wij zijn door de Provincie Zeeland benaderd om mee te denken over de Four Freedoms Awards. Op 6 januari 2016 is het 75 jaar geleden dat de de Four Freedoms rede door Franklin D. Roosevelt werd uitgesproken en dat leverde de vraag op of wij Dialogen willen organiseren door heel Zeeland rondom de nog steeds actuele thema’s van de vier vrijheden. MiD neemt in elk geval de tafel op Walcheren voor haar rekening en op 5 mei wordt er een tafel georganiseerd in Vlissingen bij het Bevrijdingsfestival.
• Met de gemeente Middelburg zijn we in gesprek over de M800. Een burgerinitiatief dat gekoppeld aan het 800 jarig bestaan van Middelburg in 2017, vorm moet krijgen. De gemeente Middelburg is enthousiast over dit idee en heeft de evaluatie van de Kwaliteits-atlas als mogelijk onderwerp voor deze Burgerparticipatie aangedragen. De gesprekken hierover zijn nog in volle gang, het College gaan nu eerst in strategisch beraad over om hierover meer helderheid te krijgen.
• MiD heeft aan de UCR voorgesteld om de komende jaren de organisatie van de Lokale Vier Vrijheden op zich te nemen. Hierop is in eerste instantie positief gereageerd, in 2016 zal dit meer inhoud krijgen.
• We zijn door een aantal politieke partijen gevraagd om mee te denken over een bijeenkomst met als onderwerp het Nieuwe Werken die eind maart in de ZB georganiseerd wordt. De Dialoog is onderdeel van het programma.
• Als Zeeland in Dialoog gaan we medio 2016 een verdiepende en strategische bijeenkomst organiseren als Dialoog Denktank. Wat willen we als Dialoog-organisaties zelf, Wat is onze stip op de horizon en hoe kunnen we aansluiten bij ontwikkelingen in de Zeeuwse maatschappij? We willen daarvoor ook sprekers als Jan Rotmans of Lennette Schuijt uitnodigen. Rabobank Oosterschelde wil dit faciliteren en we gaan uit van plm. 100 mensen die hierbij betrokken zijn. We zoeken hiervoor ook samenwerking met HZ en UCR.

Kortom
De Dialoog in Middelburg stroomt ook in 2016 verder. Dat is duidelijk. Soms tegen de klippen op maar we laten ons ook meevoeren door de ontwikkelingen die in de maatschappij aan de gang zijn. En daar spelen we op in. Daarom hopen we in 2016 nog meer tafels te organiseren met een nog grotere diversiteit aan groepen mensen die in Dialoog gaan. We dromen in 2016 graag nog even door en willen indien mogelijk het verschil maken. Aan onze actie bereidheid zal het niet liggen.

Middelburg, 21 december 2015
Margot verhaagen
Stichting Middelburg in Dialoog