Terugblik op 1 juli en vooruitblik op de dialoogbijeenkomsten na de vakantie

 
 
 

We kijken terug op een mooie dialoogmiddag in de Oostkerk op 1 juli. Een prachtige locatie, die we sfeervol hebben aangekleed. Met 5 tafels en mooie gesprekken een geslaagde bijeenkomst, al had de opkomst wel wat groter gemogen wat ons betreft!

Aan de hand van vragen als ‘Is jouw Middelburg ook het mijne?’, ‘Maak jij Middelburg of maakt Middelburg jou?’ en ‘Middelburg 800: tijd voor verandering?’ hebben 30 mensen aan 5 tafels boeiende gesprekken gevoerd. Een deel was sterk betrokken op eigen ervaringen en mondde uit in persoonlijke dromen. Een ander deel leidde tot de ambitie om naast de dialoog ook gezamenlijk actie te nemen op een aantal voor Middelburg belangrijke punten.

Een mooi bericht in de Faam. Met dank aan Theo Rietveld!

Dialoog in de wijken

Bovenstaande opbrengsten sluiten aan bij onze ambitie om met de dialoog als middel Middelburg een stapje verder te brengen naar de toekomst. Na de vakantie gaan we daar mee verder. We organiseren in zoveel mogelijk wijken en buurten van Middelburg dialoogavonden. Om nog meer nieuwe mensen de dialoog te laten ontdekken, zoeken we contact met in de wijk of buurt actieve verenigingen en clubs.

Als aanknopingspunt voor de gesprekken starten we met de vraag ‘Hoe ben je in Middelburg terecht gekomen?’. Die vraag leverde op 1 juli namelijk een schat aan verhalen op. We zoeken een vorm om de opbrengst zo breed mogelijk te delen. Die vorm moet natuurlijk passen bij de vertrouwelijkheid die eigen is aan de dialoogmethode.

We starten in enkele wijken waar al een goede communicatiestructuur is, zoals de Griffioen. Daarna gaan we met daar opgedane ervaringen verder in andere wijken. Tevens beginnen we met een aanpak om de dialoogmethode ook in het Middelburgse (basis)onderwijs te bevorderen. Waar mogelijk koppelen we beide lijnen aan elkaar.

Leave a Comment