MiddelburginDialoog 800 – Samen denken, samen leven

 
 
 

Zaterdag 1 juli organiseert Middelburg in Dialoog een dialoog rondom het Middelburggevoel van jezelf en een ander. Dit project ‘Samen denken, samen leven’ is bedacht om bij viering van Middelburg 800 met zoveel mogelijk mensen stil te staan bij de vraag: ‘Wie wij zijn als Middelburgers in deze tijd?’. Een abstracte vraag waarbij we allerlei deelvragen kunnen stellen. Zo verbinden we deze vraag met verleden, heden, toekomst: ‘Waar komen we vandaan? Waar staan we nu? En waar gaan we naar toe? Hoe is het morgen? Waar staan we bijvoorbeeld over 8 jaar?’ Samen met diverse Middelburgers zijn er 7 uitspraken bedacht over welke we in dialoog met elkaar gaan. Dexe middag begint om 13.00 uur met een gezamenlijke lunch en eindigt met een drankje en een hapje en muziek.

We gaan in dialoog met elkaar over de vragen:

 • Is jouw Middelburg ook het mijne?
 • Maak jij Middelburg of maakt Middelburg jou?
 • Middelburg 800. Tijd voor verandering
 • Ik woon niet in Middelburg omdat het moet, maar omdat het mag
  De wereld zou gelukkiger zijn als ie in Middelburg woonde
 • Alle Middelburgers zijn gelijk. Maar sommigen zijn anders
 • Middelburg: mijn vrijheid eindigt waar die van jou begint

 

Ontmoeting

Ontmoeten is voor ons erg belangrijk. Het kennismaken met elkaar op een manier die verder gaat dan de oppervlakte en het mopperen op hondenpoep, hangjongeren en de gemeente. Samen allerlei kanten van elkaar en het leven ontdekken om het leefklimaat in Middelburg te verbeteren. Samen.

Start en vervolg

Het project start op 1 juli met een bijeenkomst in de Oostkerk. Daar gaan we in groepen met elkaar in dialoog. Het is een eigenlijk een bijzonder verjaardagsfeest, ook met muziek, hapjes, eten en drinken. Na de vakantie gaan we door met dialoogavonden in diverse wijken en kernen. In elke wijk of kern twee.
De opbrengst bundelen we in een boekje en op de website.
Wat levert het je op?

Je leert nieuwe stadgenoten kennen, je hoort hoe die tegen het leven hier en nu in Middelburg aankijken. Doel is om van Middelburg een nog prettigere woonomgeving te maken waarbij de nadruk ligt op het samenleven. Laat je verrassen door denkbeelden van anderen. Droom samen de toekomst van een jarige stad. Ga met ons en anderen onder leiding van een gespreksleider in dialoog!

 

 

De Dialoog

Het concrete idee van de dialoog en de dialoogtafel is daarentegen heel simpel en doeltreffend: mensen komen samen en wisselen in kleine kring ervaringen uit aan de hand van een thema. Ideeën worden gecombineerd, elke bijdrage wordt gehoord, er wordt voortgebouwd op wat anderen aanbrengen. De dialoog ondersteunt de gemeenschapsvorming en helpt ‘de boel bij elkaar te houden’. ‘Appreciative Inquiry’ (waarderend onderzoeken en dus luisteren) is de basis van elke dialoog. Elkaar vinden en de boodschap en het gedachtengoed verder verspreiden, is juist de kracht van met elkaar in dialoog gaan. Zo komt verbinding tot stand op basis van overeenkomsten waarbij de verschillen overstegen worden.

 

Zoals in Zeeland en ook in Middelburg, bestaan er in het hele land tientallen organisaties die lokaal of regionaal de dialoog promoten[1]. Zij benutten de dialoog als centrale methode om jaarlijks rond één of meerdere thema’s actief te zijn. Landelijk is er ook jaarlijks een Dag van de Dialoog: op vele plaatsen in steden, dorpen en wijken is het een dag waarop nieuwe verbindingen gelegd worden tussen mensen, maatschappelijke organisaties en bedrijven. Dat levert dikwijls, naast persoonlijke ervaringen en inspiratie, nieuwe initiatieven op die de onderlinge binding versterken.

 

De 6 pijlers van de Dialoog:

 1. Het is een maatschappelijk initiatief van burgers en organisaties
 2. Gesprekken vinden plaats in gevarieerd samengestelde groepen van 6 à 8 personen aan tafels verspreid over de gemeente.
 3. De gesprekken gaan over één centraal thema en volgen een vaste dialoogmethodiek met 5 vragen.
 4. De gesprekken worden geleid door gesprekleiders, die een dialoogtraining hebben gevolgd.
 5. De eigen verantwoordelijkheid staat in het gesprek centraal.
 6. Het thema voor de Dialoog wordt positief en uitnodigend geformuleerd, zodat mensen gemotiveerd raken om deel te nemen. Thema’s die een relatie hebben met waarden, normen, tradities, motivaties en cultuur lenen zich het best.

Je bent welkom vanaf 13.00 uur. We beginnen met een lunch en eindigen met een hapje en een drankje. Om 18.00 uur nemen we voorlopig afscheid, want in het najaar gaan we verder….

Lees meer en meld je gratis aan via middelburgindialoog@gmail.com

 

Voor meer informatie neemt u contact op met Margot Verhaagen, voorzitter van Middelburg in Dialoog, 0615065657

Leave a Comment