Uitkomsten werkvergadering 11 april 2017

 
 
 

Samen denken, samen leven – Uitkomsten werkvergadering 11 april 2017

Het project ‘Samen denken, samen leven’ is bedacht om bij viering van Middelburg 800 met zoveel mogelijk mensen stil te staan bij de vraag: ‘Wie wij zijn als Middelburgers in deze tijd?’. Een abstracte vraag waarbij we allerlei deelvragen kunnen stellen.

We kunnen die vraag bijvoorbeeld verbinden met verleden, heden, toekomst: ‘Waar komen we vandaan? Waar staan we nu? En waar gaan we naar toe? Hoe is het morgen? Waar staan we bijvoorbeeld over 8 jaar?’
Je kunt het ook hebben over vragen als: ‘Wat is thuiskomen in Middelburg voor jou? Wat heeft jou naar Middelburg gebracht? Wat bindt ons en wat scheidt ons?’

Inspiratie – Bij de dialoog hierover laten we ons ook inspireren door grote denkers. En door de dialogen van bekende en minder bekende Middelburgers. Twee aan twee gaan ze met elkaar in gesprek. We mikken op 8 dialogen. De weergave daarvan verschijnt op de website van Middelburg in Dialoog. We hopen deze gesprekken ook in de huis-aan-huisbladen te publiceren. Of in de PZC.

Ontmoeting – We vinden het ontmoeten erg belangrijk. Het kennismaken met elkaar op een manier die verder gaat dan de oppervlakte en het mopperen op hondenpoep, hangjongeren en de gemeente. Samen allerlei kanten van elkaar en het leven ontdekken.

Start en vervolg – Het project start op 1 juli met een bijeenkomst in de Oostkerk. Daar gaan we in groepen met elkaar in dialoog. Het is een eigenlijk een bijzonder verjaardagsfeest, ook met muziek, hapjes, eten en drinken. Na de vakantie gaan we door met dialoogavonden in diverse wijken en kernen. In elke wijk of kern twee.
De opbrengst bundelen we in een boekje en op de website.
Werving en promotie – De dialoog is bij veel mensen niet erg bekend. En mensen komen alleen de deur uit voor iets wat hen aanspreekt. Daarom investeren we veel in een aantrekkelijk programma en in werving en promotie.

Daarom aan iedereen die dit leest de volgende vragen:

  1. Welke vraag zou zo veel mogelijk mensen naar 1 juli kunnen halen? Op welke vraag zou jij je uitgenodigd voelen om te komen? En welke vragen kunnen als startpunt dienen voor de dialooggesprekken? Mail jouw vragen aan middelburgindialoog@gmail.com
  1. Wil je via jouw netwerk, facebook, twitter de informatie over Samen denken, samen leven delen? Laat het ons weten…
  2. Kom je op 1 juli? En wil je dan 5 mensen persoonlijk uitnodigen en meenemen? Liefst mensen die elkaar niet kennen en van elkaar verschillen….
  3. We hangen in de stad affiches op met prikkelende teksten, citaten en de verwijzing naar ons project en website. Wil jij ook affiches ophangen in jouw buurt?

We hopen dat jullie vóór 26 april jullie vragen en de andere antwoorden willen mailen.

We gaan er dan op onze volgende werkvergadering mee verder. Op dinsdag 26 april om 19.30 uur in de Vriendschap. Je bent daar natuurlijk ook welkom. We gaan daar onder andere ‘oefenen’ met de vragen die hier boven staan en die we binnen krijgen.

Leave a Comment