Bijdrage aan Middelburg 800 ‘Wie zijn wij als Middelburgers in deze tijd?’

 
 
 

In het kader van Middelburg 800 hebben we een voorstel gemaakt voor een project waarin de dialoog centraal staat. De Stichting M800 heeft ons een subsidie verleend voor dit project rondom de Dialoog, de kunst en de filosofen, in combinatie met de vraag wie zijn wij als Middelburger in deze tijd. Ook de Lensvelt Stichting heeft ons een bedrag toegekend.

Hoe ziet het project er uit? – Op 1 juli is de aftrap met een manifestatie in de Oostkerk. Daar staan dan beelden van filosofen gemaakt door Eveline van Duyl. Zeven van hen lichten we uit omdat hun gedachten stof bieden voor de dialoog rond de kernvraag: ‘Wie zijn wij als Middelburgers in deze tijd?’. We hebben die zeven filosofen gekoppeld aan bekende Middelburgers die we interviewen. De interviews publiceren we in een boekje en op een website, samen met heldere, beknopte informatie over de filosofen én de vragen waarover we het op 1 juli en na de zomervakantie gaan hebben.
In de Oostkerk gaan we in groepjes met elkaar in gesprek. Elke groep krijgt andere vragen, afgeleid van de kernvraag en verbonden met de interviews en de filosofen. Er is ook een groep mensen die onder leiding van Jacoline Vlaander gedichten gaat maken die betrekking hebben op de vragen.
Op enig moment die middag brengen we de opbrengst van de dialogen en die van de poëzieworkshop bij elkaar. We sluiten af met een eenvoudige maaltijd of een goed bord hapjes.

De mensen die we op 1 juli in de Oostkerk willen samenbrengen zijn zo verschillend mogelijk en komen uit alle wijken en kernen van Middelburg. We willen hen persoonlijk benaderen op plekken waar activiteiten plaatsvinden: buurthuis, sportkantine, verenigingsgebouw, school. We schrijven ook allerlei clubs en verenigingen aan, zorgen voor aandacht in de pers en op onze te openen website en Facebookpagina. Daarop staan 1 minutenfilmpjes met een impressie van de interviews. We vragen ook jullie om mensen di e je kent uit te nodigen.

Na de zomervakantie gaan we de stad en de kernen in. Op zeven locaties waar al activiteiten plaatsvinden gaan we twee of drie dialogen houden. We kleden de ruimtes aan met posters met de geïnterviewden, de filosoof en een vraag of uitspraak. Die posters zijn als vaandels ook te zien op enkele plekken in de stad.

De dialogen eindigen we steeds met een vraag wat we met de opbrengst kunnen doen om ons leven in Middelburg nog mooier, fijner, beter te maken, wat we daar zelf aan kunnen doen en wat we van anderen nodig hebben.
We organiseren als extra ook dialoogmomenten op zoveel mogelijk scholen voor basis- en middelbaar onderwijs.

De opbrengst ontsluiten we op de website en een impressie/samenvatting komt in een boekje.

Om dit te realiseren hebben we mensen nodig die:
dialogen leiden op 1 juli en daarna;
mensen en groepen willen benaderen om mee te praten;
verslagen maken
de Oostkerk willen helpen klaarmaken;
vlaggen plaatsen en posters ophangen;
helpen met de catering op 1 juli.

Wie mee wil denken en vooral mee wil werken is welkom op 11 april a.s. om 19.30 uur in de Vriendschap. Laat je even weten of je komt? middelburgindialoog@gmail.com

Leave a Comment